Uczenie się kluczem do sukcesu

,,Ucz się, ucz, bo nauka do potęgi klucz! ” – zapewne wielokrotnie usłyszałeś to od ludzi bardziej obytych. Jedni mówią, że okres edukacji jest niezwykły, a drudzy, że pamiętają go jako najgorszy okres w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie można tego ustalić, gdyż dostrzegalnie widać, że zdania są podzielone.

Każdy po ukończeniu szkoły wyraża osobistą opinię na ten temat. Można zaobserwować, że osoby, które obecnie się uczą nagminnie narzekają, aczkolwiek z drugiej strony na myśl przychodzą historie mamy, w których tak bardzo radośnie wspomina czasy spędzone w szkolnej ławce. Wydaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi ludźmi, a ich podejście budziło zachwyt. Zdarzały się oczywiście wyjątki.

W dzisiejszych czasach też są, aczkolwiek zwykle w odwrotną stronę. Słowo „nauka” jest interpretowana przez każdego inaczej. Trzeba na to spojrzeć stronniczo. Niektórzy lekcją opisują całe swoje życie. Uzyskują wiedzę, którą mogą ulokować w danej dziedzinie, chociaż nie uważają, że jest to zasługa szkoły. Natomiast są ludzie, dla których edukacja kojarzy się jedynie z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by rzec, że w każdym z tych twierdzeń jest trochę prawdy.

Nie można zapominać, że ludziom, którzy zdobywają wiedzę, mają dobre wyniki jest łatwiej w życiu, ponieważ trafić na odpowiednie studia nie jest tak bardzo łatwo. Jeśli ktoś chce kształtować się w kierunku np. medycyny, nauka jest niezbędna, a zdobyta mądrość będzie towarzyszyć przez cały czas pełnienia swojego zawodu. Żadna pomyłka nie jest dozwolona. Osoby, które mają problemy z wiedzy, mogą się rozwijać praktycznie. Praca fizyczna dominuje nad umysłową. To jednak nie powinno zrażać młodych osób do zdobywania wiedzy, ponieważ z biegiem czasu docenią te godziny spędzone na uciążliwym powtarzaniu nużącego materiału na sprawdzian.

Podsumowując: zdobyta wiedza i umiejętności towarzyszą nam ciągle, a przykładem może być czytanie i pisanie. Edukacja wydaje niemało kluczy, a jedynie do nas należy decyzja czy ich użyjemy.